Hypnoseterapi

hypnose terapi

Hypnose kan være op til ti gange dybere end ved almindelig kommunikation, og kan derfor være et effektivt redskab til at ændre negative følelser til positive følelser.

En behandling starter med en samtale, hvor du fortæller om dit problem, og hvad det gør ved dig.

Derefter bringer jeg dig roligt og sikkert ind i hypnosetilstanden, hvorved din underbevidsthed også kan komme med andre informationer, end dem du med dit bevidste sind kan huske.

Vi vil så sammenfatte de problematikker, du fremkom med ved den indledende samtale og de informationer, der opstår fra din underbevidsthed i hypnosen, og derved finde frem til årsagen til problemet.

Herefter vil jeg sammen med dig foretage en terapeutisk bearbejdning af de respektive følelser og tanker.

Ved afslutningen af behandlingen, tager jeg dig igen roligt og sikkert “ud af” hypnosen, for til sidst at tale sammen om det nye i dit bevidste sind.

Tidsbestilling og priser